M - - H  
   

 
   
Semakan Saringan Pemilihan Pengambilan Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Sesi Akademik 2023/2024
 
Masukkan No. Kad Pengenalan/MyKad Pelajar
* Sila masukkan No. Kad Pengenalan/MyKad Pelajar tanpa tanda - Contoh (910101045679)

     
No. Kad Pengenalan/MyKad*
:
 
 
     
     
 
   
      © Hak Cipta Terpelihara 2015 - Universiti Pertahanan Nasional Malaysia