Home / Maklumat Pelajar /

Maklumat Pelajar

* Pelajar wajib memuat turun dan mencetak dokumen yang dilampirkan bagi persediaan semasa Hari Pendaftaran.
Tatacara Pendaftaran Pelajar
Akuan Pembayaran Muat Turun
Gambar Pelajar
Nama Penuh No. Matrik
No. Kad Pengenalan Jantina
Kaum Agama
Tarikh Lahir 29/05/2022 Negeri Lahir
Taraf Bumiputera Warganegara
Program Pengajian Sesi Akademik
Alamat

Bandar
Daerah
Negeri
Parlimen - DUN
No Telefon Email
Status Perkahwinan
Pendapatan Isi Rumah
Tinggi
cm
Berat
kg
BMI      
Bil. Adik Beradik
Anak ke
Penyakit (Jika Ada)
Adakah anda Vegetarian?
Surat Akuan Pengesahan Pendapatan Cetak
Pelajar wajib memuat naik Slip Gaji atau Penyata Pencen (bagi yang ada majikan/bersara) dan Surat Akuan Pengesahan Pendapatan (bagi yang tiada majikan/bekerja sendiri)
Nama Penuh Bapa No. Kad Pengenalan Bapa
Alamat
Poskod
Bandar
Negeri
No Telefon
Pekerjaan Bapa
Pendapatan Kasar Bapa
RM
Nama Penuh Ibu No. Kad Pengenalan Ibu
Alamat
Poskod
Bandar
Negeri
No Telefon
Pekerjaan Ibu
Pendapatan Kasar Ibu
RM
Nama Penuh Waris Hubungan
Alamat
Poskod
Bandar
Negeri
No Telefon
(Jika ada)
Nama Penuh Waris Hubungan
Alamat
Poskod
Bandar
Negeri No Telefon
Tambah
Tambah (Jika Ada)  
Tambah
Tambah
Tambah
Nama Penerima Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
No. Akaun 8003635607
Program
Jumlah Amaun (Yuran Tanpa Penginapan)
Akuan Pembayaran
* Untuk urusan pembayaran di kaunter
Tarikh Bayaran
Jumlah Bayaran
RM
No. Rujukan Bayaran * Contoh Resit Bayaran
X
Sila muat turun Borang Asrama.
Blok Asrama
No Bilik
Borang Asrama Muat Turun * Pelajar diminta mengisi semua Maklumat Peribadi dan Keluarga sebelum mencetak borang ini
Peta Asrama Muat Turun
* Pelajar wajib memuat turun Borang Asrama, Garis Panduan Asrama dan Peta Asrama untuk dibawa bersama semasa Hari Pendaftaran
Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan atau maklumat yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.
Sekiranya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu, saya boleh disabitkan kesalahan di bawah seksyen 193 Kanun Keseksaan (Akta 574)
boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga(3) tahun dan boleh juga dikenakan denda.

Copyright@2019 Powered by PTMK, UPNM